Vår Personal

På BK:s Bil & Kaross är vi för närvarande 5 anställda. 

  • Patrick Ståhl född 1985 platsansvarig och bilplåtslagare. 
  • Inge Sjöberg född1966 bilplåtslagare/bilmekaniker. 
  • Leif Karlsson född 1958 bilmekaniker och allt i allo. 
  • Martin Eriksson född 1970 ägare mm.
  • Conny Engman född 1954. extra resurs, springpojk mm.

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB